Skip to main content

Wyobraźnia twórcza

Szkolenie online:
o znaczeniu wyobraźni i zdolności wyobrażeniowych w rozwoju dzieci

ZOBACZ ZWIASTUN

Myślenie twórcze dzieci

Wyobraźnia to zdolność tworzenia w myślach rozmaitych obrazów, historii, idei. Jest źródłem twórczych postaw i zachowań człowieka. To obszar jego intelektualnych zainteresowań.

Budowanie, wyzwalanie nowych wizji na podstawie dawnych spostrzeżeń jest zdolnością wszystkich ludzi. Jednak zdolność ta jest rozwinięta w nas na bardzo różnym poziomie. Jak podkreśla współczesna pedagogika, okres dzieciństwa to najlepszy czas na kształtowanie  kreatywności i  pomysłowości. To bardzo ważny moment na  rozwijanie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów przez dzieci, dzięki odpowiedniemu i adekwatnemu doborowi metod i form pracy oraz stymulującym środkom dydaktycznym.

Jeśli chcesz rozwijać u swoich przedszkolaków wyobraźnię, która ostrzega przed różnego rodzaju niebezpieczeństwami a jednocześnie zwiększa:

 • pamięć,
 • uwagę i koncentrację na zadaniach,
 • umiejętności obserwacji,
 • dociekliwego badania,
 • spostrzegania,
 • rozwój ogólnych wyobrażeń,
 • twórcze podejście do problemu,

koniecznie poznaj nasze szkolenie z zakresu  pobudzania wyobraźni twórczej dzieci.

Przykładowe lekcje

Myślenie kombinatoryczne. Wykład
Myślenie kombinatoryczne. Zajęcia z dziećmi

Wiek przedszkolny to najlepszy czas na rozwijanie twórczego myślenia. Twórcze myślenie, to nie szukanie jedynej, słusznej odpowiedzi, ale poszukiwanie wielu sposobów na rozwiązanie tego samego problemu. Dlatego szczególnie ważne jest włączenie dzieci w zadania, które służą generowaniu różnych pomysłów,  werbalizowaniu ich i prezentowaniu innym.

Co zawiera szkolenie?

6,5 godziny dydaktycznej w formie video

Wykłady i filmy, które dokładnie wyjaśniają wszystkie ćwiczenia.

Praktyczne zastosowanie

Ćwiczenia przedstawiamy na filmie z udziałem dzieci – dzięki czemu wiesz, jak przeprowadzić je w grupie.

Imienne zaświadczenie

Na koniec otrzymasz imienne zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Dostęp przez 12 miesięcy

Do szkolenia masz dostęp przez 12 miesięcy – możesz do niego w dowolnej chwili wrócić i oglądać tyle razy, ile chcesz.

Dodatkowe materiały

Do szkolenia dołączone są dodatkowe materiały pomocne w przeprowadzeniu ćwiczeń jako pliki do pobrania.

roczny dostęp tylko

198 zł

Kup dostęp już teraz!

Korzyści dla przedszkolaka:

 • uwierzy w siłę własnej wyobraźni i fantazji,
 • wykorzysta wiedzę i umiejętności w nowych sytuacjach zadaniowych,
 • rozbudzi w sobie ciekawość poznawczą i zaangażowanie w nowe działania,
 • nabierze śmiałości w zadawaniu pytań i generowaniu pomysłów,
 • będzie łączyło skojarzenia, tworząc nowe pomysły rozwiązań,
 • rozwijając kreatywność, otworzy się na nowe i oryginalne rozwiązania,
 • nauczy się pokonywać trudności i akceptować pomysły innych,
 • wzmocni poczucie sprawczości.

Korzyści dla nauczyciela:

 • pozna zagadnienia związane z pedagogiką twórczości,
 • wzbogaci wiedzę i umiejętności na temat pobudzania i wspierania potencjału twórczego dziecka w wieku przedszkolnym,
 • pozna różne sposoby formułowania pytań, problemów i zadań o charakterze otwartym,
 • doświadczy inspirujących ćwiczeń pobudzających myślenie twórcze,
 • zdobędzie wiedzę na temat planowania zajęć z dziećmi sprzyjających rozwojowi twórczego myślenia i działania,
 • wzbogaci swój warsztat pracy o środki dydaktyczne rozwijające wyobraźnię dziecka,
 • otworzy się na nowe wyzwania,
 • rozbudzi swoją  kreatywność.

Przyłącz się i wspieraj rozwój dzieci!

Dokładny program szkolenia

Wyobraźnia
W jak wyobraźnia. Zajęcia z dziećmi
Myślenie dywergencyjne
Ćwiczymy płynność, giętkość i oryginalność myślenia. Zajęcia z dziećmi
Myślenie kombinatoryczne
Myślenie kombinatoryczne – zabawy transformacyjno-konstrukcyjne. Zajęcia z dziećmi
Książka obraz(k)owa
Książka obraz(k)owa. Zajęcia z dziećmi
Myślenie pytajne
Myślenie pytajne. Zajęcia z dziećmi
Test zaliczeniowy

Poznaj ekspertkę

dr Monika Just

Jestem pedagogiem dziecięcym, dydaktykiem współpracującym z Uniwersytetem Łódzkim i Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi. Prowadzę zajęcia z metodyk przedmiotowych edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a także z zakresu rozwijania kompetencji miękkich, twórczego rozwiązywania problemów i metod aktywizujących myślenie. Moja codzienna praca to łączenie wiedzy teoretycznej z praktyką i popularyzowanie psychopedagogiki twórczości w edukacji. Jako trener twórczości i licencjonowany superwizor Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności realizuję warsztaty i szkolenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, pobudzające myślenie twórcze, ze szczególnym wykorzystaniem analogii i metafor. Bardzo lubię pracę z dziećmi ponieważ mogę odkrywać w nich kreatywność i drzemiący twórczy potencjał!

Poznaj opinie uczestników o tym szkoleniu

Niesamowite szkolenie, pełne inspiracji, ciekawych pomysłów oraz dużej ilości niezbędnych informacji. Wszystko wyjaśnione w sposób przejrzysty, poparte przykładami. Wspaniałe.

Ewelina

uczestniczka szkolenia

Duża wiedza prowadzącej przekazana z sercem i zaangażowaniem. Treść szkolenia konieczna do zapoznania się przez każdego nauczyciela.

Longina

uczestniczka szkolenia

Bardzo przyjemne, ciekawe i fajnie poprowadzone szkolenie. Myślę, że niektóre poruszone tu aspekty są pomijane w codziennej pracy z dziećmi, cieszę się, że tu zajrzałam. Wyobraźnia moich dzieci zacznie szybować już od najbliższych zajęć.

Małgorzata

uczestniczka szkolenia

Społeczność EduAkcji w liczbach

58000

już tylu uczestników skorzystało z naszych szkoleń

630

już tyle przedszkoli wzięło udział w szkoleniach przedszkolnych

480

tyle szkół wzięło udział w szkoleniach szkolnych

40000

tylu było uczestników naszych e-konferencji

Zapraszamy do naszego szkolenia!

EduAkcja to nowoczesny program szkoleń online dla nauczycieli i rodziców. Naszym celem jest pomoc wszystkim wychowawcom i opiekunom poprzez dostarczanie wysokiej jakości materiałów do pracy z najmłodszymi w prostej, atrakcyjnej i wygodnej formie. Wszystko po to, abyście mogli poprzez twórczą zabawę zapewnić właściwy rozwój przedszkolaków.

roczny dostęp tylko

198 zł

Kup dostęp już teraz!